VRTechnology sp. z o.o.
ul. Łużycka 16
44-100 / Gliwice / Polska
NIP 6340195129
+48 668 661 822
office@vrtechnology.pl
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
COMPANY PROFILE
Spółka VRTechnology specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania, algorytmów oraz transferze technologii z nauki do przemysłu. Struktura organizacyjna spółki zawiera cztery główne działy: dział przemysłu technicznego, dział medyczno-rehabilitacyjny, dział technologii obronnych oraz dział badawczo-rozwojowy. W szczególności spółka zajmuje się: opracowaniem i wydajną implementacją algorytmów, oprogramowaniem interaktywnym, systemami wizualizacji 2D/3D, grafiką 2D/3D, opracowywaniem oraz wdrażaniem webowych i mobilnych systemów biznesowych klasy Enterprise, projektowaniem i budową systemów korzystających z elektroniki, systemami tele-monitoringu oraz tele-diagnostyki z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Autorzy opracowywanych technologii wykorzystywanych w spółce mogą poszczycić się licznymi nagrodami za innowację, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.

VRTechnology specializes in software and algorithms development and technology transfer from science to industry. The organizational structure of the company includes four main divisions: the technical industry department, the medical and rehabilitation department, the defense technology department and the research and development department. In particular, the company deals with: development and implementation of algorithms, interactive software, 2D/3D visualization systems, 2D/3D graphics, development and deployment of enterprise web and mobile enterprise systems, design and construction of systems utilizing electronics, tele-monitoring and tele-diagnostics systems using artificial intelligence algorithms. The authors of the technology used in the company can boast numerous innovation prizes, both national and international.