VRTechnology sp. z o.o.
ul. Łużycka 16
44-100 / Gliwice / Polska
NIP 6340195129
+48 668 661 822
office@vrtechnology.pl
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
COMPANY PROFILE
Spółka VRTechnology specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania, algorytmów oraz transferze technologii z nauki do przemysłu. Struktura organizacyjna spółki zawiera cztery główne działy: dział przemysłu technicznego, dział medyczno-rehabilitacyjny, dział technologii obronnych oraz dział badawczo-rozwojowy. W szczególności spółka zajmuje się: opracowaniem i wydajną implementacją algorytmów, oprogramowaniem interaktywnym, systemami wizualizacji 2D/3D, grafiką 2D/3D, opracowywaniem oraz wdrażaniem webowych i mobilnych systemów biznesowych klasy Enterprise, projektowaniem i budową systemów korzystających z elektroniki, systemami tele-monitoringu oraz tele-diagnostyki z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Autorzy opracowywanych technologii wykorzystywanych w spółce mogą poszczycić się licznymi nagrodami za innowację, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.

VRTechnology specializes in software and algorithms development and technology transfer from science to industry. The organizational structure of the company includes four main divisions: the technical industry department, the medical and rehabilitation department, the defense technology department and the research and development department. In particular, the company deals with: development and implementation of algorithms, interactive software, 2D/3D visualization systems, 2D/3D graphics, development and deployment of enterprise web and mobile enterprise systems, design and construction of systems utilizing electronics, tele-monitoring and tele-diagnostics systems using artificial intelligence algorithms. The authors of the technology used in the company can boast numerous innovation prizes, both national and international.
Logo VRT when video is not available